ZAUJALO MNE..

Citace z knihy Paula Coelha Alef : .....Nevíte o čem mluvíte. I já jsem si vždycky myslela, že jsem připravená na všechno, dokud se mi nenarodil syn. Jako by se na mě zřítil celý svět, připadala jsem si slabá, bezvýznamná, neschopná ho ochránit. Víte, kdo se cítí schopen všeho? Dítě. Důvěřuje, nebojí se, věří ve svou vlastní moc a dosáhne přesně všeho, co si přeje. Jenže dítě roste. Začíná si uvědomovat, že není tak mocné a že závisí na druhých,chce-li přežít. Pak tedy miluje, čeká, že mu budou lásku oplácet, a v průběhu života si stále víc přeje, aby se mu jeho očekávání splnilo. Obětovalo by všechno, ba i svou moc, jen aby se mu za to dostalo stejné lásky, jakou dává samo. A dostáváme se tam, kde jsme dnes: jsme dospělí, kteří udělají cokoli, aby je druzí přijímali a milovali.....