REI =ŽIVOTADÁRNÝ, VESMÍRNÝ       

KI = ENERGIE SÍLA

 

Reiki je životadárná univerzální energie, která je všude kolem nás.Tím, že vstoupíme do systému Reiki, naučíme se tuto energii vnímat a posléze s ní vědomě pracovat.

Reiki v nás probudí lásku a my se vydáme na cestu sebepoznání a sebenalezení.

Nebudeme k tomu potřebovat žádné zvláštní pomůcky, ani žádné náboženství či víru, snad jen víru sama v sebe.

Reiki působí na vše živé na mnoha úrovních (fyzické, mentální, duševní, emocionální) a ve druhém stupni i napříč časovou osou (na dálku, minulost, budoucnost, přítomnost).

Energii Reiki ani nebereme, ani nedáváme, jsme jen pouhým zprostředkovatelem (kanálem) této vesmírné energie mezi zdrojem a příjemcem.

Přenos energie se uskuteční pouhým přiložením rukou zprostředkovatele na příjemce, při čemž musí být zachována svobodná vůle přijímajícího.

Reiki je inteligentní energie s relaxačními účinky, která nastartuje samoléčící schopnosti těla tím, že zharmonizuje čakry a doplní energii tam, kde se jí nedostává, nebo ji přesune z místa, kde je jí příliš (kde se hromadí vlivem blokád v energetických drahách).

Reiki je dostupná všem, kdo mají zájem ji používat. Není třeba nějakých zvláštních nadání a schopností. S Reiki je velmi jednoduché pracovat a není třeba hledat v tom nějaké komplikace a zázraky, dokáží s ní pracovat i děti.

Naladění na kanál Reiki je trvalé a po celý zbytek života zůstává, ať už ji člověk využívá, nebo ne.


                                                                                     

 

Reiki se rozděluje do tří stupňů .

1. stupeň - aktivuje energii, otevírá kanály těla, napojuje na Zdroj. S prvním stupněm přichází čištění éterického těla, vyrovnání čaker, aktivuje se schopnost léčit přikládáním rukou.

2. stupeň - prohlubuje znalosti a zvyšuje možnosti léčby, umožňuje léčení na dálku a v čase s použitím symbolů Reiki, které obdržíte od svého mistra.

3. stupeň – mistrovský, zabuduje strukturu Reiki pevně v těle, tato úroveň umožňuje zasvěcovat další studenty s použitím mistrovských symbolů.

Pět životních pravidel Reiki 

1)      Právě dnes se nebudu rozčilovat 

    2)      Právě dnes si nebudu dělat starosti.

    3)      Právě dnes budu svou práci dělat poctivě.

              4)      Právě dnes budu milý k bytostem ve svém okolí.

             5)      Právě dnes budu vděčný za všechna požehnání.

 

Ze zkušenosti vím, že každý student Reiki si posléze najde svůj způsob práce, své rituály, což je myslím velmi dobře. Učení mistra tak můžeme brát jako jakýsi základ, na kterém můžeme budovat své vlastní postupy.Což je myslím velmi dobře. Učení mistra tak můžeme brát jako jakýsi základ, na kterém můžeme budovat své vlastní postupy.

Léčitel je ten člověk, který vytváří pro druhé takový prostor, ve kterém se ostatní cítí natolik příjemně, že se začínají spontánně léčit sami.

Pokud Vás zaujalo Reiki a chtěli byste s něčím takovým taky pracovat, bude mi ctí stát se Vaším mistrem učitelem. Pokud jen máte pocit, že by něco takového mohlo pomoci vašemu zdraví a psychické pohodě, bude mi ctí nabídnout Vám terapii Reiki (energetickou masáž přikládáním rukou).

 

Obrázky zdroj : internet

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Věra Kloučková Kršovka 470
Smiřice
503 03
731238408

č.ú. 1022152827 / 6100