VÝVOJOVÁ STÁDIA - SROVNÁNÍ

V roce 2011 jsem absolvovala kurs Asistent pedagoga, kde jsme jako jeden z předmětů měli Vývojovou psychologii dítěte. Probírali jsme vývojová stádia dítěte, dle nejvíce uznávané teorie německého psychologa Erika Eriksona. Okamžitě mě napadalo srovnání s teorií "Lidský růst a vývoj v auře" Barbary Ann Brennan z knihy Ruce světla, kde popisuje vytváření a zrání jednotlivých čaker v průběhu vývoje dítěte. Takže jsem si to srovnala vedle sebe, krásně to spolu koresponduje, psychický a energetický vývoj lidského jedince.

0-1 rok ERIKSON                                                                                

Erikson ve své studii hovoří o vývojových úkolech pro jednotlivá období růstu. Od narození do stáří 1 roku by mělo dítě vyřešit konflikt mezi vytvořením pocitu důvěry a bezpečí ve svět, oproti nedůvěře. Na konci období má mít vzpřímený postoj. Dítě se vyvíjí od paty směrem nahoru, jemná motorika se utváří naposled. Dítě je úzce připoutáné k matce a prožívá úzkost z odloučení od ní a strach z cizích osob. Učí se sdílení pozornosti.

0-1 rok BRENNAN

Brennan vidí jako důležitý úkol v tomto období zvyknout si na omezení, které klade fyzické tělo a jeho vjemy. Zvyknout si na existenci v trojrozměrném světě. Po narození nastává rozvoj 1.čakry, její otevírání a spojení se Zemí, což vrcholí tím, že dítě má vzpřímený postoj. Čakry v tomto období ještě nemají ochrannou vrstvu a proto je silné energetické prpojení mezi matkou a dítětem (tzv. psychická pupeční šňůra). Energetické pole dítěte je zcela otevřené a tudíž přístupné atmosféře ve které žije, dítě cítí co se děje a reaguje na energetické prostředí a  na energie lidí okolo. Dítě na klíně či v náručí matky je chráněno proti vnějším vlivům jejím energetickým polem.

1-3 roky ERIKSON                                                                  

V období do tří let má dítě vývojový úkol vyřešit pocit nezávislosti a studu. Vyvíjí se jeho osobnost , začíná používat JÁ,NE,CHCI. Prosazuje si nezávislost na matce v čemž mu pomáhá chůze (pohyb v nezávislosti na matce). Chce být nezávislé ale zároveň se stydí a nedůvěřuje cizím lidem. 

1-3 roky BRENNAN

V tomto období se dokončí otevření první čakry a spojení se Zemí (chůze). Nastává rozvoj druhé čakry, dítě vnímá vztahy a citový život. Začíná vnímat samo sebe a vytváří si  fantazijní světy, které jsou možná vzpomínkou na život před narozením. Stále je propojené s energetickým polem rodičů, vnímá ho jako když mu patří (to je MOJE maminka), ale již má touhu mít jen své.

3-6 let ERIKSON

Dítě řeší konflikt mezi vlastní iniciativou a pocitem viny. Začíná vnímat a přijímat normy (zákazy,příkazy). Utváří si vztah k sobě samému a ostatním lidem (má vztahové emoce). Uvědomuje si role muž x žena a jejich rozdílnost.

3-6 let BRENNAN

Energetické pole dítěte se postupně odděluje od pole rodičů. Čakry již mají ochrannou vrstvu . Sedmá čakra má od počátku opačný vývoj než ostatní. Po narození je široce otevřená a postupně se uzavírá. Dítě se pevně drží osobních předmětů. Prostor který ho obklopuje vymezuje jeho JÁ a proto se často cítí zodpovědné za to, co se děje.   

6-12 let ERIKSON

V tomto věku řeší dítě konflikt mezi vlastní snaživostí a pílí oproti pocitům méněcennosti. Buduje si vztah k okolnímu světu a světu jako takovému. Nabírá tělesnou sílu, vytrvalost, nastupuje logické myšlení. Začíná mít uvědomělé sebehodnocení a trvalejší přátelské vztahy.

6-12 let BRENNAN

Plně se rozvíjí  3.čakra - sebeuvědomění. Rozvíjí se též mentální schopností. První tři energetická centra - fyzické, emocionální a mentální (1-3 čakra) spolupracují v zemském plánu duše. Ve hře se objevují pudy a touhy duše (v souvislosti s jejím plánem na Zemi). Sedmá čakra se stále více uzavírá.

12-18 let ERIKSON

Zde dítě řeší konflikt vlastní identity X nejistoty o své roli mezi ostatními. Utváří se sociální a osobní identita a vztahy. Biologicky zraje,inteligence je na vrcholu. Nastává oddělování od rodiny (puberta) a  vývoj sebepojetí (vzhled,sexuální identita,psychická nezávislost,morální vývoj). Volí si budoucnosti (studium).

12-18 let BRENNAN

Rozvíjí se vrchní čakry. Důležitým úkolem je poznávat sám sebe a zůstat k sobě pravdivý během chaosu energetických změn. Nastávají velké změny v energetickém poli, zvyšují se jeho vibrace. Někdy je pole narušené, někdy plyne v harmonii, což vytváří zmatek (někdy se chová jako dítě, někdy jako dospělý). Dříve vnimalo dítě sebe samo jako střed vesmíru, nyní je ve velkém napětí mezi tím, kým si myslí, že je a tím, kým si myslí, že by mělo být.  Otevírá se srdeční čakra , přicházejí nové pocity a probouzí se Eros, láska se vynořuje z hlubin duše.  

 

Zajímavé srovnání že ? Vůbec není jednoduché být dítětem a zvládnout ty vývojové úkoly a energetické zmatky:) Takže vážení dospěláci, nezapomínejte na to, že jediné čím se dítě učí je příklad, to znamená:  to jak žijete vy, utváříte budoucí život svého dítěte. Myslete na to, že i právě narozené miminko vnímá energie okolo sebe a reaguje na ně, že i když si myslíte, že vám dítě nerozumí co si povídáte, nebo o čem se hádáte, vnímá energii slov. Takže nemoci a problémy vašeho dítěte jsou především vaše, dítě je jen naskenovalo a teď vám je zrcadlí. Vřele vám doporučuji knihu Zdeňky Jordánové Tvoje dítě jako šance pro tebe.

Jestli si myslíte, že jsem tak chytrá odjakživa, tak to teda nejsem. Pěkně jsem prošvihla dobu, kdy moje děti byly malé a o to horší je teď mé poznání, co vše jsem jim do života nachystala. Zřejmě to mělo nějaký svůj smysl a mé děti musí zvládnou lekce, které je čekají a já jim jen můžu přát, aby je zvládly se ctí a stát jim po boku a být jim oporou, pokud o to budou stát.

S láskou V.