INDIGOVÉ DĚTI

Pořád jsem přemýšlela, jak to světlo, které v sobě nosím, předat dál a komu.  A jednoho krásného dne jsem dostala jeden ze svých báječných nápadů, založit Klub indigových dětí. Sledovala jsem děti, které chodily na představení do místního loutkového divadla (jehož jsem dlouholetou členkou), povídala si s nimi a napadlo mne, že ví něco víc a hlavně, že chtějí vědět víc. To co my těžce hledáme, ony mají přirozeně v sobě, a též s tím bez potíží pracují. Mají v sobě přirozenou spiritualitu, kterou bohužel později, většinou v prvních letech s nástupem do školy, ztrácejí. Napadlo mne, že je to velká škoda, a že jistě bude způsob, jak tomu zabránit. Pokusila jsem se o to, možná po svém a s nejistým výsledkem, ale nikomu to neublíží a kdybych to nezkusila, nikdy bych nezjistila, zda to funguje. Mému nápadu byl nakloněn i Vesmír v podobě spolupráce se zdejším Domem dětí a mládeže a Klub indigáčků je zařazen jako volnočasová aktivita do nabídky kroužků pro základní školu. Pan ředitel mi poskytl zázemí a podporu, za což mu náleží mé neskonalé díky.

 Mám sice v kroužku málo dětí, jsme jen kapkou v moři, ale líbí se nám to a já věřím, že kapka ke kapce a je potůček, řeka, moře. Učíme se vidět svět a chutnat život z jiných stránek než je běžné a než dětem může i při nejlepší vůli dát škola či rodiče. Ze všeho nejvíc si děti chtějí obyčejně povídat. A tak povídáme a probíráme život a vždy nám to hodí nějaké téma, kterému se potom blíže věnujeme. Učíme se pracovat se svojí energií a se svým tělem, s energií přírody, cvičíme třeba jógu, meditujeme, kreslíme léčivé obrázky či mandalky, tvoříme, učíme se pracovat s intuitivními kartami, kyvadlem, léčivými kamínky. Chodíme na průzkumné vycházky do okolí a snažíme se odhalit taje a souvislosti harmonie v přírodě, jak vše funguje a proč. Učíme se ctít zákony vesmíru, ale hlavně se učíme věřit sami sobě, spoléhat na svou intuici a svou vnitřní sílu. Děti to moc baví a co teprve mě! Jako bonus k tomu, že mohu s dětmi pracovat, dostávám i já od nich své učební lekce. Tu hodinu a půl týdně jsem i já žákem a učím se mnoho od svých moudrých indigáčků. 

Děti v sobě mají přirozenou spiritualitu, jsou bohužel také plné strachů, nejistoty a omezení.  Za zpětnou vazbu správnosti mého rozhodnutí a kvality mé práce považuji spokojenost dětí, svou, rodičů, školy a fakt, že klub se rozšiřuje o další skupinu dětí.

 

Více na www.ddm.smirice.cz

                        

 

PS. 1) Pokud by někdo z Vás měl chuť a zájem, něco podobného založit třeba i u Vás ve škole a dát dětem šanci využívat, co je jim vlastní, velmi ráda Vám poskytnu potřebné informace. Pomozte mi přidat další kapku, ať vytvoříme potůček. Jen spoluprací jednotlivců můžeme vytvořit velké dílo a pomoci tak indigovým dětem lépe porozumět principům života, který je v budoucnu čeká.

PS. 2) Vytvořila jsem zde i sekci PORADNA PRO INDIGOVÉ DĚTI. Děti se totiž díky svým vyšším vibracím a vnímavosti setkávájí s jevy, kterým nerozumí a mohou v nich vyvolávat nejistotu či strach.  Samozřejmě očekávám, že budou psát nejen děti, ale i jejich rodiče. Pokud by někdo stál o mou radu, stačí použít dopisovací formulář na webu, nebo napsat na e-mail : vecarka@seznam.cz

                                  

Obrázky zdroj : internet