PŘEVADĚČI ?

Převaděč je prý ten, který už nalezl v sobě přítomný okamžik a dovede v něm setrvat. Pochopil že je v přítomnosti (v 5D) a vlastně nemusí dělat nic, jen být (plně v přítomnosti) a udržovat oheň (světlo). Tím kolem sebe šíří velké množství energie a světla, kterým ovlivňuje bytosti ve svém okolí. Většinou jde o velmi staré duše, které mají mnoho zkušeností, nesetrvávají svými myšlenkami v nepříjemné minulosti a netvoří si ve své fantazii ještě nepříjemnější budoucnost. Jediný časový úsek, který je skutečně reálný je přítomnost (tady a teď). Ostatní, kteří takzvaně nazráli si takového svého převaděče najdou a využijí jeho služby. Vidí jeho světlo, najednou chápou věci, které dříve nechápali a přijdou si pro informace. Jsou to nádherné duše, které se najednou otevřou a já cítím nádherné spojení a proudění energie mezi srdečními čakrami. Navzájem se velmi obohacujeme a podporujeme. Duše, které ke mně nově přicházejí, poskytují mi na oplátku za mé světlo a informace, jakousi ochranu. Čím více mi můžou ty duše dát, tím jsou spokojenější a silnější. Čím víc dám já, tím jsem zářivější. Myslím, že každý převaděč má jakýsi svůj okruh (počet) duší, které si ho najdou, jakousi svou velkou duchovní rodinu, která najednou pocítí volání, které ho dovede až k převaděči. Já sama  se cítím jako takový převaděč a věřte, je to velká zodpovědnost a velká radost.

Svět se rozděluje na jednotlivé části, které se poté opětovně spojují, ale tvoří už jiný celek (svět), jiný obraz světa. Ty části vibrující ve 3D, ty se spojují v jeden svět a ty vibrující v 5D, ty se spojují v ten druhý. Celé se to samozřejmě prolíná, ale každý jednotlivec vnímá především ten svět, který je v jeho vibracích, jež jeho vědomí obsáhne. Události jsou rychlé a mnohdy definitivní. Ve vibracích 5D vše funguje pouze tehdy, pokud si to neustále řídíme svými myšlenkami, jako když si stavíme před sebou cestu, kam v příštím okamžiku dopadnou naše kroky, z neviditelných informačních cihel. Čas se vytratil, je jen přítomný okamžik, okamžitě se měnící na realitu. To je vnímání v 5D a kdo se vibračně posunul až sem, musí si sakra rychle zvyknout na nová pravidla ( ostatní si poplujou v tom, na co jsou zvyklí, v tom setrvají a s tím také odejdou). Ze života Vám začnou mizet lidé, se kterými si nemáte co říci a kteří Vás nějakým způsobem zatěžovali, či dokonce vysílali směrem k Vám negativní (nízké) energie, nebojte se nebudou Vám chybět :) Ve vašem srdci již není pro ně místo, nízké vibrace umí Vaše srdeční čakra přečíst, ale už je neumí tak dobře zpracovat a tak se snaží nepropustit je skrz světelný filtr. Dochází k proměně lidského vnímání. 

Důležité je držet se ve svém středu, aby cizí energie, které běhají kolem, neměly se kde zachytit (kdybychom vláli do prostoru) a nepronikly do našeho energetického systému. Udržovat si svůj energetický systém v chodu, tím, že se budu o sebe dobře starat. Být jako nezávislý divák života, který prochází kolem, jen pozorovatel. Nechte svět, ať si běží po svém, tímto nezávislým pohledem dokážete odhalit vzorce, dle kterých žijete dosavadní život, vidíte co děláte a proč. A taky, kdy to skutečně jste Vy a kdy ne, sledujte své tělo, jak reaguje na informace a události, řiďte se intuicí. Pokud se Vám to podaří, ve svém středu zažíváte nádherný pocit naprostého spojení se svou podstatou. Je tam jistota, že uvnitř jste opravdu Vy, tak ryzí jako v okamžiku svého zrození, budete se cítit volně a Vaše duše bude chtít tančit. Vědomě si tvořte každý příští okamžik – stavte si realitu z neviditelných informačních cihel. Vědomou myslí, svými myšlenkami si říďte každý příští okamžik. Věřte, že vždy přijde právě to, co potřebujete a právě ve chvili, kdy to potřebujete. Řídíme si i čas..

Pokud energie skrze Vás a kolem Vás volně proudí, je jen LÁSKA A PŘÍTOMNOST. Důležitá je POKORA, nemyslet si, že vše bude růžové, život je černobílý a mnohobarevný, přijímejte každý okamžik, ať je jaký je, s tím, že je nějak důležitý a pravdivý i když momentálně bolí.Vždyť máte možnost to v příštím okamžiku změnit.Stačí se rozhodnout.

Momentálně jsme v takových vibracích, že lidem, kteří jsou otevření, napojení na Vesmír, jsou v 5D vibracích, energie jimi proudí rychle a bez zábran, se okamžitě zhmotňují všechna přání (myšlenky). Pokud tedy chceme žít v klidu, lásce a  radosti, nezbývá nám než mít myšlenky plné klidu, lásky a radosti :)

S Láskou V.