O PRAVDĚ A LÁSCE

Určitě, když někde narazíte na spojení těchto dvou vibračně silných slov, připomene se Vám Václav Havel a jeho výrok " Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí ", který pronesl v době Sametové revoluce. Asi nikdo z nás si tehdy neuvědomil, jaká síla a jaká vize, je v těch slovech obsažena. Smysl tohoto hesla vystihl Karel Schwanzenberg ve smutečním projevu během pohřbu Václava Havla : .. Václav Havel věděl, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře ...

Když jsem se k tomuto tématu dostala, byl to velmi silný prožitek. Vnímala jsem Lásku jako ženu a Pravdu jako muže, něco co je propojeno, co je totéž, jen v jiné polaritě. Myslím, že jde o témata především 3. čakry (Pravda) a 4. čakry (Láska). Cílem každé duše je asi dojít k Pravdě a Lásce, dojít ke své podstatě, která je ukrytá kdesi hluboko pod vrstvami lží, falše, nenávisti a kdovíčeho ještě.Může to být velmi těžké, zvlášť pro ty, kteří nezažili pocit lásky a bezpečí v dětství, hledají něco, o čem nevědí jak to vypadá. Ale i ti, kolem kterých láska i pravda byla a vědí jak vypadá, často tápou a hledají, nedokážou ji totiž uchopit a udržet, jen se to příjemně kolem nich otře a je to pryč...zůstává jen pocit prázdnoty. Jsme obaleni cizími pravdami a cízimi láskami, nevíme kde začínáme a kde končíme, kde jsou naše hranice. Cizím pravdám naslouchejme s láskou, přemýšlejme o nich, neberme je však za své vlastní. Vše totiž funguje jen v tom momentě, když si to řídíme sami, napojeni na svou podstatu, bez zásahu cizích energií. Když je to Vaše pravda a Vaše láska je vše OK, cítíte se silní a svět kolem Vás je v pořádku. Proto se teď často ptám, kde je v této situaci pravda ? Kde je v této situaci obsažena láska ? Cítím v tom pravdu a lásku ? Jak to vnímám ? Pravdě věříte, když je v ní obsažena láska, lásce věříte, když je pravdivá, opravdová, jinak pochybujete. Můžete věřit, že je Vám sdělována pravda s láskou? Žít v pravdě a lásce je zřejmě cesta nás všech. Dovolte si ve svém životě pravdu a lásku přijímat i dávat. Když ve Vašem životě bude pravda a láska, tak se nemůže nic stát. Opakujte si mantru JÁ JSEM PRAVDA A LÁSKA, ať ochutnáte vysoké vibrace těchto slov. Každý okamžik našeho života by měl obsahovat tyto dvě ingredience, aby výsledkem byla radost z bytí. 

S láskou a pravdou Víla