MOUDRA A RADY

Umění žít spočívá v tom, správně se rozhodnout na co se vy.... !

Aź ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci a nech stíny za zády.

Dej věci jméno a ona se stane....

Pokud dokážeš pojmenovat to, co tě trápí, víš už s čím bojuješ a jaké je třeba volit zbraně, abys vyhrál.

Kdo rozhoduje o tom, co je pravda ?

Moje tělo je můj dokonalý dům, který se sám uklízí a sám opravuje, ode mne vyžaduje jen to, abych ho milovala a s láskou o něj pečovala.

Nech věcem volný průběh, zbav se utkvělých představ, jen pozoruj a věř, že se vše vyřeší ke spokojenosti všech zúčastněných. Neblokuj tok energií urputným chtěním, situaci nemusíš řešit, jen ji přijmi a čekej co přinese další okamžik.

Vlož ruce na místo bolesti a požádej nemoc ať opustí tělo....

Někdy je třeba se nejdříve terapeuticky utěšit, než najdeme sílu k opravdové terapii.

Ve vztazích prosím zachovávejte vždy klidnou hlavu a láskyplnou komunikaci.

Myslím, že lidé, kteří jsou otevření a jejichž vibrace jsou vysoké, působí na Zemi jako čističky, alespoň já to tak cítím. Někdy se skrze mne protáčí ošklivé energie, které vůbec nejsou moje, jen aby se pročistily. Je to často dost nepříjemné, ale jen do doby, než si uvědomím, jak se věci mají a že jsem tady od toho. 

Když máš strach, postav se mu tváří v tvář a zkus ho požádat o dovolení udělat to, čeho se bojíš a od čeho tě zrazuje. Potom co uděláš čeho ses bál, strach zahanben odchází, ale jen proto, aby to příště zkusil znovu při něčem jiném.