INDIÁNSKÁ MODLITBA 2

Tuto modlitbu jsem dostala od své sestry Evičky, jako příklad toho, jak jsou indiáni moudří. Nejspíše pochází z některé knihy o severoamerických indiánech.

 

Ó Velký duchu mých otců, tu je má modlitba. Pomoz mi, abych pocítil Tvou vůli a Tvé poselství. Pomoz mi, abych byl spravedlivý i k těm, co mě nenávidí, a stále mi pomáhej, abych byl laskavý.

Když bude můj nepřítel slabý, pomoz mi k dobré myšlence odpustit mu. Když se vzdá, přiměj mě k tomu, abych mu pomohl jako slabému a jako bratrovi, který pomoc potřebuje.

Ó Velký duchu mých otců, pomoz mi, aby se v mém srdci neusadil strach. A především , ó Duchu mého lidu a mé duše, pomoz mi, abych byl člověkem.

Velký duchu, ukaž mi cestu moudrosti, a dej mi sílu sledovat ji bez bázně.

Velký duchu, tu je má modlitba. Dej, aby strach nikdy nevstoupil do mého srdce a aby neprovázel mé kroky.

Ó Velký duchu, dopřej mi, abych obstál při každé příležitosti, dej, abych si vždycky hleděl svého, abych nepromarnil žádnou chvíli, kdy je lepší držet jazyk za zuby. Jsem li předurčen k tomu, abych trpěl, dopřej mi, abych si vzal příklad ze zvířat, kterých si považujeme, a abych byl schopen nést sám svá utrpení a nezatěžoval ostatní svými potížemi.

Pomoz mi k vítězství - mám li zvítězit, a hlavně ó Velký duchu, nebude-li mi přáno zvítězit, učiň mě nakonec dobrým poraženým.