ČERNÁ A BÍLÁ (MAGIE)

V poslední  době jsem si všimla, že někteří lidé, kteří pracují s energiemi, dělají věci, které bych od nich nečekala a spíše je připisovala černé magii než bílé. Leze z nich napovrch zloba a nenávist, ne proto, aby se očistili, ale proto, aby svými po dlouhé roky střádanými a pečlivě archivovanými  křivdičkami  pošpinili ty druhé.

Probudily se v nich dlouho skrývané energie zla a začali toužit po moci ve stylu hesla : Kdo nejde se mnou jde proti mně a zaslouží si být potrestán.

Já  sama jsem se v životě setkala s velkým množstvím nenávisti  a hlavně závisti, nutno říct, že taky s velkým množstvím lásky, to aby se to asi vyrovnalo :). Ve své prostotě jsem se domnívala, že když já nikomu neublížím, neublížíi nikdo ani mě. Nevěděla jsem, že když někomu řeknu, že se mám fajn a nic mi nechybí, můžu vyvolat negativní reakce a když jsem upřímná, není to přijato jako upřímnost, ale jako podlost.
 

Zásadní pro mě byly dva útoky, jeden v době, kdy jsem ještě o energiích nic nevěděla, jen jsem je cítila,to došlo tak daleko, že jsem usoudila, že příčina všeho zla okolo mě jsem já a když nebudu na světě, budou všichni spokojení. Zvláštní je, že jsem to nechtěla udělat pro sebe, ale pro ně, doba temna trvala téměř deset let. Tak jsem uvěřila cizím pravdám, že ze mne nezbylo zhola nic. V té době jsem ale měla malé děti a v nich jsem našla ten poslení kousek sebe, na kterém jsem začala opět budovat své Já, až jsem došla až k tomu, že dnes píšu tuto úvahu. 

Podruhé to bylo poměrně nedávno, jen pár let zpátky. Jedna dívčina, kterou jsem sotva znala a která o práci s energiemi  nevěděla nic, si vzala do hlavy, že já jsem příčina jejího neštěstí a vysílala směrem ke mně takovou nenávist, že jsem úplně fyzicky cítila, jak přichází. Tenkrát to na sebe stahovaly kytky v bytě, ze kterých mi zůstala sotva třetina a náš kocour, který těžce onemocněl. Bylo to moc těžké období pro celou rodinu a vše ustalo až ve chvíli, kdy jsem pochopila, že to nejsem já, kdo potřebuje pomoc, ale ta dívčina. Protože v té době už jsem o energiích něco věděla, začala jsem tedy směrem k ní vysílat takové množství Lásky, kterého jsem jen byla schopna. 

Hranice mezi černou a bílou magií je velmi křehká, spočívá pouze v záměru (myšlence se kterou energii vysíláme), obě jinak používají  stejné nástroje a stejné principy. Pracuje se  s nimi vlastně stejně. Mám dojem, že tak, jak postupuje transformace, tříbí se vibrace, svět se polarizuje a rozděluje na černý a bílý. Bohužel si myslím, že zřejmě ti, kdo k tomu mají sklon a ti, kteří  nebyli dosud rozhodnuti, jsou ovlivňováni Vyšší mocí (snad temnými silami) v podobě lidí, kteří černou magii dělají. Lidé, kteří se přidávají na tuto stranu to možná vůbec netuší a myslí si, že je to jejich svobodná vůle. Jsou ale v pavučinách temných sil a pomalu je jim vymýván mozek. Jak jinak by bylo možné, že někdo, koho znám dlouhá léta, kdo byl „normální“ udělá během dvou let otočku o 180 stupňů a já ho nepoznávám ? Nechápu, kde se v něm bere tolik zloby, hořkosti, nenávisti a touhy po moci.

Takoví lidé jsou nebezpeční svému okolí, ale i sami sobě. Někde jsem viděla napsaná slova ZLO = NEBEZPEČÍ  a teď vím, co tím autor myslel. Jediné, co snad bych mohla pochopit, je to, že tito lidé potřebují zrovna tuto cestu, aby nějak naplnili svou karmu. Nemůžeme s tím bohužel nic dělat, je každého věc jak bude žít svůj život, nemůžeme ani soudit, ani posuzovat, nemůžeme ani náznakem pochopit, pokud nejsme tou osobou. 

Připadá mi ale důležité o tom vědět.